Kontakty

Ludmila

Sdružení sv. Ludmily na Tetíně  o.s.

Tetín, Na Parkáně 18,
PSČ 266 01
IČO: 22834192
___________________________________________

Bankovní účet u Poštovní spořitelny: 235624862 / 0300
Registrováno Ministerstvem vnitra ČR pod číslem jednacím: VS/1-1/76 977/09-R