Proběhlé akce v roce 2018

Vernisáž a zajištění provozu panelové výstavy Václav Hájek z Libočan, autorů Jana Linky, Martina Majera a Karla Neuberta, autorská přednáška Jana Linky, úvod k doprovodné výstavě – PhDr. Vladimír Czumala, CSc., koncert komorního souboru Societas Musicalis s výběrem z dobové tvorby

Táborák nejen s písničkou – opékání buřtů na farním dvoře – akce pro děti, soutěže, zpívání, občerstvení

Pouť ke sv. Janu Nepomuckému – poutní mše, varhanní koncert chrámové hudby Jiřinky Dvořákové-Marešové, přednáška Mgr. Jakuba Izdného – „Život sv. Ludmily, nové objevy – nové souvislosti“

Noc kostelů – Vystoupení souboru dobových nástrojů Ritornello na hřbitůvku před kostelem sv. Kateřiny, varhanní hudba střídaná se čtením z kronik o sv. Ludmile, tajuplná hra pro děti

Dětský den – účast členů sdružení – pořádání turnaje v ping-pongu

Festival stranou, Evropští básníci naživo – spolupráce, koncert na violoncello a housle – Petr Hejný a Josef Kekula, autorská čtení evropských básníků

Pochod p. Karla Dvorského do Svatého Jana pod Skalou

Organizace kulturního programu pouti sv. Ludmily – poutní mše – celebroval děkan Královské kolegiální kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě Mgr. Ing. Michal Nemeček, divadlo pro děti Víti Marčíka ml., děkovné zpěvy východní křesťanské liturgie, koncert Capella Regia, Řeckokatolická poutní bohoslužba, svátostné požehnání s ostatky sv. Ludmily

Adventní koncert sboru Comodo

Štědrovečerní setkání u jeslí – vánoční hra hraná dětmi, zpívání koled, promluva, betlémské světlo

zpět

Napsat komentář