Proběhlé akce v roce 2011

Pouť sv. Jana Nepomuckého – poutní mše, koncert smíšeného pěveckého sboru Labyrint o vernisáži v kostele sv. Jana Nepomuckého, zajištění provozu výstavy výtvarníka Františka Papeže

Organizace programu pouti sv. Ludmily – poutní mše – celebroval generální vikář pražské arcidiecéze Mons. Michael Slavík, multigenerační hra „Tajemství chrámu“, koncert sólisty St. opery Praha Lukáše Hynka Krämera, Řeckokatolická poutní bohoslužba k poctě sv. Ludmily, přednáška PhDr. Doc. Jana Royta – Svatá Ludmila v obrazech a legendách, závěrečné požehnání

Adventní koncert Comodo

zpět

Napsat komentář