Proběhlé akce v roce 2012

Pouť sv. Jana Nepomuckého – poutní mše, vernisáž a zajištění provozu výstavy Bohuslava a Daniela Reynků – grafiky a fotografie, při vernisáži koncert pěvecké skupiny Local Vocal

Koncert pěveckého smíšeného sboru Labyrint (díla A. Dvořáka, J. S. Bacha a něco lidového)

Organizace programu pouti sv. Ludmily – poutní mše – celebroval biskup Karel Herbst, přednáška Mgr. Jana Pohůnka – Pověsti o sv. Ludmile, Řeckokatolická poutní bohoslužba, koncert Sboru a orchestru Univerzity Karlovy v Praze – A. Dvořák, Lužanská mše, svátostné požehnání s ostatky sv. Ludmily

První Štědrovečerní setkání u jeslí – zpívání, promluva, dospělí dobrovolníci hráli divadlo a byla možnost odnést si ve své lucerničce betlémské světlo

zpět

Napsat komentář