Proběhlé akce v roce 2013

První „Táborák nejen s písničkou“ – opékání buřtů na farním dvoře – akce pro děti, soutěže, zpívání, občerstvení

Pouť sv. Jana Nepomuckého – poutní mše, vernisáž a zajištění provozu fotografické výstavy o architektuře Josipa Plečnika, při vernisáži koncert pěvecké skupiny Local Vocal

První pochod P. Karla Dvorského do Svatého Jana pod Skalou

Organizace programu pouti sv. Ludmily – poutní mše – celebroval pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka, koncert Sboru a orchestru Univerzity Karlovy v Praze – chorály východní církevní tradice, přednáška ThDr. Jakuba Jukla – Od Cyrila a Metoděje ke sv. Ludmile, Řeckokatolická poutní bohoslužba, přednáška Mgr. Libora Gottfrieda – Dědictví sv. Konstantina a Metoděje a svatá Ludmila, promítání filmu o Josipu Plečnikovi k probíhající výstavě, závěrečné požehnání

Adventní koncert sboru Comodo

Štědrovečerní setkání u jeslí – zpívání, promluva, dospělí dobrovolníci hrají divadlo, betlémské světlo

zpět

Napsat komentář