Proběhlé akce v roce 2014

Pouť sv. Jana Nepomuckého – poutní mše, vernisáž a zajištění provozu fotografické výstavy „Osobnosti“ fotografky Dagmar Hochové, koncert pěvecké skupiny Local Voca z Roztok u Prahy

První Noc kostelů na Tetíně – varhanní koncert Pavla Černého, přednes básní, čtení z kroniky Václava Hájka z Libočan, hra pro děti „O poklad sv. Ludmily“

Táborák nejen s písničkou – opékání buřtů na farním dvoře – akce pro děti, soutěže, zpívání, občerstvení

Pochod p. Karla Dvorského do Svatého Jana pod Skalou

Organizace programu pouti sv. Ludmily – poutní mše – celebroval generální vikář pražské arcidiecéze Mons. Michael Slavík, ThD, poprvé s divadlem pro děti – Divadlo Víti Marčíka, Petr Hejný violoncellový koncert – J. S. Bach, tři Suity pro sólové violoncello, Řeckokatolická poutní bohoslužba, svátostné požehnání s ostatky sv. Ludmily

Adventní koncert sboru Comodo

Štědrovečerní setkání u jeslí – zpívání, promluva, poprvé hrají divadlo děti farníků a kamarádů, betlémské světlo

zpět

Napsat komentář