Proběhlé akce v roce 2015

Táborák nejen s písničkou – opékání buřtů na farním dvoře – akce pro děti, soutěže, zpívání, občerstvení

Vernisáž a zajištění provozu fotografické výstavy o místním faráři p. Karlu Dvorském „Služebník boží“, fotografie Petra Velkoborského, varhanní koncert Pavla Černého

Pouť sv. Jana Nepomuckého – poutní mše, koncert pěveckého sboru Siloe – Stabat Mater Františka Ignáce Tůmy

Noc kostelů – koncert na hřbitůvku u sv. Kateřiny, vzpomínkové vyprávění a promítání fotografií o p. Karlu Dvorském, meditativní čtení s hudební vložkou na hřbitůvku u kostela sv. Kateřiny, hudební liturgické úpravy p. Karla Dvorského, čtení úryvků Kroniky Václava Hájka z Libočan o Tetíně a sv. Ludmile

Dětský den – účast členů sdružení – pořádání turnaje v ping-pongu

Pochod p. Karla Dvorského do Svatého Jana pod Skalou

Organizace programu pouti sv. Ludmily – poutní mše – celebroval generální vikář pražské arcidiecéze Mons. Michael Slavík, ThD, koncert sboru základní křesťanské školy Děčín Nativiti a hra na harmonium sbormistra Miloše Boka – Missa brevis Es dur, divadlo pro děti Víťa Marčík ml. – Eliščiny pohádky, Řeckokatolická poutní bohoslužba, svátostné požehnání s ostatky sv. Ludmily

Štědrovečerní setkání u jeslí (vánoční hra hraná dětmi, zpívání koled, promluva, betlémské světlo)

zpět

Napsat komentář