Proběhlé akce v roce 2016

Táborák nejen s písničkou – opékání buřtů na farním dvoře – akce pro děti, soutěže, zpívání, občerstvení

Vernisáž a zajištění provozu fotografické výstavy Josefa Sudka a Stanislava Hanzíka, koncert pěveckého sboru Siloe, Stabat Mater Dolorosa

Pouť sv. Jana Nepomuckého – poutní mše, Marek Orko Vácha – přednáška“Tvůrce tvoří tvůtce“

Přednáška prof. PhDr. Víta Vlnase, PhD. – Václav IV. a svatý Jan z Nepomuku, spolupráce s obcí, Charitativní akce Tetín pro Klubíčko

Noc kostelů – koncert Dua Lukáš Štěpánek a Karolína Dlouhá, přednes básní, slovo o probíhající výstavě sochaře Stanislava Hanzíka a fotografa Josefa Sudka s promítáním, prohlídkavýstavy, pátrací hra pro děti o Tetínu, čtení z kroniky Václava Hájka z Libočan

Dětský den – účast členů sdružení – pořádání turnaje v ping-pongu

Pochod p. Karla Dvorského do Svatého Jana pod Skalou

Organizace programu pouti sv. Ludmily – poutní mše – celebroval generální vikář pražské arcidiecéze Mons. ThLic. Ing. Zdeněk Wasserbauer, ThD, koncert barokní hudby Robert Hugo, divadlo Damúza – představení pro děti „Deset dvacet sova“, Řeckokatolická poutní bohoslužba, svátostné požehnání s ostatky sv. Ludmily, v předvečer poutě spolupráce s Vinotékou Tetín – přednáška PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar Ph.D. – Karel IV. a kult svaté Ludmily

Koncert židovské hudby pro violoncello a přednáška „Židovská diaspora“, violoncello a varhany Jiří Hošek, violoncello Dominika Hošková

Koncert starých nástrojů v kostele sv. Ludmily – belgický ansámbl Musica Rivelata, Hermelinde de Smet – barokní housle, Dominik Piepe – klavichord, zazněly skladby M. Weckmanna, G. Bassana, J. J. Frobergera, J. S. Bacha, J. Heydna a W. A. mozarta

Adventní koncert sboru Comodo

Štědrovečerní setkání u jeslí – vánoční hra hraná dětmi, zpívání koled, promluva, betlémské světlo)

zpět

Napsat komentář