Proběhlé akce v roce 2017

Táborák nejen s písničkou – opékání buřtů na farním dvoře – akce pro děti, soutěže, zpívání, občerstvení

Vernisáž a zajištění provozu výstavy obrazů „Andělé“ Bohunky Waageové – koncert kytaristy Jana Matěje Raka, recitace Alfréd Strejček

Pouť ke sv. Janu Nepomuckému – poutní mše, varhanní koncert Jiřinky Marešové – skladby českých autorů

Noc kostelů – posezení na malém historickém hřbitově před kostelem sv. Kateřiny s hudebními a meditativní momenty, koncert P. Hejný, prohlídka výstavy Andělé Bohunky Waageové, pátrací hra pro děti o Tetínu, čtení z kroniky Václava Hájka z Libočan

Dětský den – účast členů sdružení – pořádání turnaje v ping-pongu

Festival stranou, Evropští básníci naživo – spolupráce, komorní koncert smíšeného pěveckého sboru Porabských slovinců, autorská čtení evropských básníků

Pochod p. Karla Dvorského do Svatého Jana pod Skalou

Organizace programu pouti sv. Ludmily – poutní mše – celebroval Mons. Václav Malý, divadlo Studna s představením pro děti „O Všudybylovi“, přednáška Jiřího Grygara – Věda a víra, varhaní a houslový koncert Jiřího Černého a Ondřeje a Jany Lébrových, Řeckokatolická poutní bohoslužba, svátostné požehnání s ostatky sv. Ludmily

Adventní koncert sboru Comodo

Štědrovečerní setkání u jeslí – vánoční hra hraná dětmi, zpívání koled, promluva, betlémské světlo)

zpět

Napsat komentář