Pouť sv. Ludmily

největší a nejvýznamnější akce v roce, kterou Sdružení sv. Ludmily pořádá a zajišťuje její duchovní i kulturní program. Program pouti je jedno až dvoudenní, někdy začíná už v páteční podvečer. Záleží na množství a časovém uspořádání programu, se kterým se přidávají další tetínské spolky. Pro ty, kteří mají čas a chtějí si pouť prožít důkladně, začíná program v sobotu malou pěší poutí od Berounského nádraží do Tetína. Po dopolední mši, která je početně i významem hojně zastoupená, následuje odpolední divadlo pro děti, koncert duchovní hudby, přednáška na historické téma vztahující se k Tetínu a osobnostem kolem sv. Ludmily, případně nadčasová duchovní přednáška (Jiří Grygar – věda a víra), promítání filmu k probíhající výstavě (film o Josipu Plečnikovi), dále svátostné požehnání s ostatky sv. Ludmily a nakonec řeckokatolická bohoslužba. V průběhu celého dne jsou k dispozici průvodci a provádějí zájemce po kostelích a dalších památkách Tetína.

Napsat komentář