Komunitní centrum sv. Ludmily

Únor 2020, vnější podoba
Únor 2020 , práce uvnitř
Červenec 2019 „uvnitř“
Jaro 2018

K čemu by takové centrum mělo sloužit? Mělo by sloužit především jako otevřený prostor pro veřejnost, které umožní obyvatelům Tetína, farníkům, poutníkům a lidem z okolí scházet se, společně vytvářet aktivity a řešit sdílené problémy. Dále chceme, aby došlo k navázání či prohloubení spolupráce s místními spolky a organizacemi. Našim záměrem je vybudovat víceúčelový sál pro zhruba 70 lidí, který bude možno využívat alternativně pro různé akce, přednášky, výstavy, divadla apod. Ve druhém patře centra chceme vybudovat prostory pro aktivity zaměřené na práci se seniory a mládeží (např. vzdělávací aktivity a kurzy, formační pobyty), prostory pro setkávání místních spolků a klubovnu. V centru budou také poskytovány 2 sociální služby a základní sociální a právní poradenství.

Realizátorem projektu je Římskokatolická farnost Beroun, která zde úzce spolupracuje se Sdružením sv. Ludmily na tetínské faře sídlícím. V současné době se podařilo na výstavbu získat 95 % finančních prostředků z dotací IROP EU ve výši 18,5 mil. Kč. Spoluúčast realizátora projektu je 5 %. V červenci bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby, ale přihlásila se pouze jedna firma, jejíž cena převyšovala naše možnosti. Proto bylo dohodnuto, že bude projekt přepracován tak, aby došlo ke snížení nákladů na stavbu a v listopadu bylo vyhlášeno 2. výběrové řízení. Dodavatele se povedlo vybrat a v březnu 2019 započaly stavební (zatím spíš bourací) práce.
Postupnou přeměnu stodoly na Komunitní centrum je možné sledovat ve fotogalerii

Napsat komentář