AKCE v roce 2021

Národní pouť na Tetín 17. – 19. září 2021

  • Koncert ojedinělého hudebního uskupení Hradišťan
  • Divadlo Ká2 (Legenda o Sv. Ludmile a Sv. Václavu)
  • Divadelní představení Angely (pantomima V. Hybnerová a L. Kašiarová)
  • Debata o sv. Ludmile – světice hluboce uznávaná a významná nejen svou svatostí, ale i svým občanským životem. Dnešní doba přináší potřebu a otázky osobní statečnosti, nejen na okraji křesťanství, ale i uvnitř, kde se víra setkává a utkává sama se sebou. Debaty se zúčastní profesorka Právnické fakulty Kristina Koldinská, abatyše česko-německého opatství F.S. Šimuniová a teoložka Mireia Ryšková. Pořad bude moderovat katolický kněz a církevní historik Tomáš Petráček.
  • Tradičně také řeckokatolické zpěvy

Koncert ke vzniku republiky – komorní koncert Miloše Boka

Adventní koncert pěvecké skupiny Comodo, druhá adventní neděle

24.12. Setkání u Jeslí

Každoroční sváteční setkání s divadlem, zpíváním koled a Betlémským světlem, které si každý může ve své lucerničce odnést domů.

na portále Darujme.cz pod odkazem darujme.cz/svatoludmilskapout můžete přispět na kulturné aktivity spojené s národní poutí, která bude letos na Tetíně k poctě sv. Ludmily a připomínce 1100 let od její smrti.

Sobotní kavárnička bude fungovat pro začátek v červnu od 10.30 do 16.30 hod. a za dobrého počasí na zahrádce Komunitního centra.

Dle hygienicko-epidemiologických opatření se účastníci mají prokázat, že jsou buď očkovaní a od první dávky uplynulo minimálně 22 dní, nebo prodělali onemocnění Covid 19 a neuplynulo 180 dní, nebo mají potvrzení o negativním výsledku testu od lékaře.


Neděle 16. května Pouť ke sv. Janu Nepomuckému

poutní mše se odehrála zároveň s nedělní bohoslužbou v obvyklý čas 11:15 hod.

Veškerý kulturní program byl vzhledem k epidemiologicko-hygienickým opatřením zrušený.

Neděle 9. května Den Evropy – v 17 hod přes Zoom: beseda o počátcích Evropské Unie spojené s osobností Roberta Schumana a jeho projektu Společenství uhlí a oceli mezi Evropskými národy v roce 1950. Přednáší Anne-Marie Páleníčková.

Noc kostelů 28. května – epidemiologicko-hygienická opatřením jsou stále málo příznivá a navíc na kostelech probíhají stavební úpravy, proto byla akce zrušena.

Dětský den na Tetíně12. června -řadačlenů Sdružení se zúčastní na několika stanovištích připravených pro děti.

Sobota 12. června Ozvěny Ekofilmu proběhnou ve spolupráci s Komunitním centrem sv. Ludmily a Správou CHKO Český kras.

Promítání zábavných a závažných filmů, cestovatelsko-ochranářské povídání RNDr. Františka Pojera (možná i o černých čápech, kteří nosí batůžky s vysílačkou) a především Zdeněk Zvonek promítne svůj film Svobodný prales, který dostal na posledním Ekofilmu cenu prezidenta festivalu a také o natáčení něco poví.

Pochod pátera Karla Dvorského 26. června

Tradiční pochod stejnou cestou, kterou chodil pěšky pater Karel Dvorský, když šel do Svatého Jana pod Skalou sloužit mši. Ve Svatém Janu bude tou dobou pouť.

Neděle 1. 8. vernisáž malíře Jakuba Špaňhela a sochaře Jiřího Kobra

Při vernisáži zahraje dámské flétnové kvarteto Napříč.

Neděle 29. 8. – 1. narozeniny Komunitního centra

Divadlo pro větší děti a dospělé „František blázen“. One man show o sv. Františku z Assisi, který chtěl být skromný – a šly za ním davy.

1. týden v září – Legoprojekt

Tisíce kostiček lega, stovky sad a stavba velkého města. Pro děti všech kategorií.

Pomoc při akci Komunitního centra sv. Ludmily.

Obnova a rozvoj poutního místa Tetín.