AKCE v roce 2023

Filmový klub Zdeňka Zvonka bude opět probíhat v sále Komunitního centra sv. Ludmily vždy první (někdy druhou) neděli v měsíci od 19:30 hodin.

Tříkrálová sbírka proběhla 6. ledna s velkým nasazením dětí i dárců.

Pátek 17. února – Selské fórum. Druhé setkání nejen pro zemědělce s bohatým informačním programem.

Sobota 25. února – Ozvěny Ekofilmu. Promítání filmů ze známého filmového festivalu. Na sobotní program pro veřejnost naváže týden promítání pro školy.Akce proběhlave spolupráci s Komunitním centrem sv. Ludmily a Správou CHKO Český kras.

Sobota 20. května – Pouť ke sv. Janu Nepomuckému. Na poutní mši, kde bude zpívat dětská schola, naváže táborák, výtvarná dílna, divadlo pro děti a mnoho dalšího. 

Pátek 2. června – Noc kostelů Opět nás čeká koncert u kostela sv. Kateřiny, provázení po kostelích, čtení zajímavých textů a hra pro děti.

Sobota 3. června vernisáž Vystavovat bude Petr Hejný, kterého sice známe především jako violončelistu, ale jistě nás potěší i svým dílem nehudebním.

Sobota 24. června – Pochod pátera Karla Dvorského Tradiční pochod stejnou cestou, kterou chodil pěšky pater Karel Dvorský, když šel do Svatého Jana pod Skalou sloužit mši. Ve Svatém Janu bude tou dobou pouť s bohatým programem. Pro naše poutníky speciální prohlídka kláštera, oheň a opékání buřtů.

Neděle 3. září – 3. narozeniny Komunitního centra Oslava doprovázená divadlem pro větší děti a dospělé a dalším programem.

1. týden v září – Legoprojekt Tisíce kostiček lega, stovky sad a stavba velkého města. Pro děti všech kategorií. pořádá Komunitní centru sv. Ludmily.

Sobota a neděle 16. – 17. září Svatoludmilská pouť  

Na programu bude tradičně koncert, divadlo, debata, přednáška, řeckokatolické zpěvy, dílničky pro děti atd. probíhá ve spolupráci s obcí Tetín, která organizuje svatoludmilské trhy a řadu dalších doprovodných aktivit.

28. října Koncert ke vzniku republiky – komorní koncert s využitím historického harmonia

10. prosince Adventní koncert pěvecké skupiny Comodo

24.12. Setkání u Jeslí Každoroční sváteční setkání s divadlem, zpíváním koled a Betlémským světlem, které si každý může ve své lucerničce odnést domů.

Sobotní kavárnička bude fungovat každou sobotu za hezkého počasí od 10.30 do 16.30 hod na zahrádce Komunitního centra.