AKCE v roce 2022

Filmový klub Zdeňka Zvonka bude probíhat v sále Komunitního centra sv. Ludmily vždy první (někdy druhou) neděli v měsíci. Začátek 3. Dubna večer v 19:30 hodin.

Sobota 21. květnaPouť ke sv. Janu Nepomuckému

Na poutní mši, kde bude zpívat dětská schola, naváže táborák, Loutkohraní, přednáška pro jakkoliv mladé, povídání a čtení knih nakladatelství Baobab a promítání filmu Modrý tygr. 

Pátek 10. června Noc kostelů

Koncert u kostela sv. Kateřiny, provázení po kostelích, čtení zajímavých textů a hra pro děti.

Sobota 25. června – Pochod pátera Karla Dvorského 

Tradiční pochod stejnou cestou, kterou chodil pěšky pater Karel Dvorský, když šel do Svatého Jana pod Skalou sloužit mši. Ve Svatém Janu bude tou dobou pouť s bohatým programem. Pro naše poutníky bude přichystané vyprávění pamětníků patera Dvorského a prohlídka kláštera.

Sobota 1. 8. vernisáž

Tentokrát budou vystavovat tetínští umělci Zdeněk Zvonek a Maruna Smetanová.

Neděle 28. 8. – 2. narozeniny Komunitního centra

Oslava doprovázená divadlem pro větší děti a dospělé a dalším programem.

1. týden v září – Legoprojekt

Tisíce kostiček lega, stovky sad a stavba velkého města. Pro děti všech kategorií.

Pomoc při akci Komunitního centra sv. Ludmily.

Sobota a neděle 17. – 18. září Svatoludmilská pouť  

Na programu bude tradičně koncert, divadlo, debata, řeckokatolické zpěvy, dílničky pro děti atd.

Koncert ke vzniku republiky – komorní koncert Miloše Boka 

Adventní koncertpěvecké skupiny Comodo, druhá adventní neděle

24.12. Setkání u Jeslí

Každoroční sváteční setkání s divadlem, zpíváním koled a Betlémským světlem, které si každý může ve své lucerničce odnést domů.

Sobotní kavárnička bude fungovat každou sobotu za hezkého počasí od 10.30 do 16.30 hod na zahrádce Komunitního centra. A také v neděli ve dnech, kdy bude Filmový klub.

Tříkrálová sbírka proběhla 6. a 7. ledna s velkým nasazením dětí i dárců.

Středa 16. března – Selské fórum

Proběhlo první setkání především malých zemědělců s bohatým informačním programem.

Sobota 26. března – Ozvěny Ekofilmu

Promítání filmů ze známého filmového festivalu. Na sobotní program pro veřejnost naváže týden promítání pro školy.

Akce proběhlave spolupráci s Komunitním centrem sv. Ludmily a Správou CHKO Český kras.