Pochod Patera Karla Dvorského

Pater Karel Dvorský v Tetíně žil a spravoval farnost v letech 1959 – 2000. Do jeho působnosti patřil i kostel ve Svatém Janu pod Skalou, kam chodil dvakrát týdně pěšky (i zpět samozřejmě) a při nízkém stavu vody v Berounce si (dle vyprávění pamětníků) zkracoval cestu přebroděním řeky. Červnový pochod je pořádán na jeho počest a nejlépe s napojením na Svatojánskou pouť ve Sv. Janu pod Skalou.

Napsat komentář