2022

AKCE v roce 2022

Tříkrálová sbírka proběhla 6. a 7. ledna s velkým nasazením dětí i dárců.

Středa 16. března – Selské fórum

Proběhlo první setkání především malých zemědělců s bohatým informačním programem.

Sobota 26. března – Ozvěny Ekofilmu

Promítání filmů ze známého filmového festivalu. Na sobotní program pro veřejnost naváže týden promítání pro školy.

Akce proběhla ve spolupráci s Komunitním centrem sv. Ludmily a Správou CHKO Český kras.

Filmový klub Zdeňka Zvonka probíhal v sále Komunitního centra sv. Ludmily vždy první (někdy druhou) neděli v měsíci. První promítání bylo 3. dubna. Vždy večer od 19:30 hodin.

Sobota 21. května – Pouť ke sv. Janu Nepomuckému

Na poutní mši, kde zpívala dětská schola, navázal táborák, Loutkohraní, přednáška pro jakkoliv mladé, povídání a čtení knih nakladatelství Baobab a promítání filmu Modrý tygr. 

Pátek 10. června – Noc kostelů

Koncert u kostela sv. Kateřiny, provázení po kostelích, čtení zajímavých textů a hra pro děti.

Sobota 25. června – Pochod pátera Karla Dvorského 

Tradiční pochod stejnou cestou, kterou chodil pěšky pater Karel Dvorský, když šel do Svatého Jana pod Skalou sloužit mši. Ve Svatém Janu tou dobou byla pouť s bohatým programem. Zúčastnili jsme se vyprávění pamětníků na patera Dvorského.

Sobota 1. 8. vernisáž

Výstava s názvem Vertikála.Tentokrát vystavovali tetínští umělci Zdeněk Zvonek – fotografie a Maruna Smetanová – obrazy.

Neděle 28. 8. – 2. narozeniny Komunitního centra

Oslava doprovázená divadlem pro větší děti a dospělé a dalším společenským programem.

1. týden v září – Legoprojekt

Tisíce kostiček lega, stovky sad a stavba velkého města. Pro děti všech kategorií. Akce Komunitního centra sv. Ludmily, při které jsme pomáhali.

Sobota a neděle 17. – 18. září Svatoludmilská pouť  

Na programu byl tradičně koncert, divadlo, debata, řeckokatolické zpěvy, dílničky pro děti atd.

Přes silný a trvající déšť se pouť povedla. Po mši jsme odpolední program přesunuli do Komunitního centra, kde na skupinu Kemel Trio, na dětské divadelní představení Uši pro princeznu (Damúza), na zpívání školního sboru ani na večerní přednáškuT. Mohelníka nepršelo.

Mezitím v kostele sv. Ludmily zaznívali řeckokatolické děkovné zpěvy a byl vystavený Sluncový relikviář sv. Ludmily.

Pátek 28.10. Koncert ke vzniku republiky

komorní koncert Miloše Boka. Hra na historické harmonium, zpěv a hra na flétnu. 

Neděle 10.12. Adventní koncert pěvecké skupiny Comodo

V prostransrví před farou zároveň probíhaly Tetínské trhy organizované obcí Tetín.

24.12. Setkání u Jeslí

Každoroční sváteční setkání s promluvou, divadlem o neposedném Mariině oslíkovi a zpíváním koled. A Betlémské světlo, které si každý mohl ve své lucerničce odnést domů.

Sobotní kavárnička fungovala každou sobotu za hezkého počasí od 10.30 do 16.30 hod na zahrádce Komunitního centra.